NEWSTRAP.GR

Η Siemens υπεύθυνη για το σύστημα σηματοδότησης του μετρό και με τη βούλα

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Υπεγράφη με τη Siemens η σύμβαση τηςmetro Αττικό Μετρό για το σύστημα σηματοδότησης των νέων επεκτάσεων του μετρό Αθήνας. Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μ. Βορίδης, κατά την υπογραφή της σύμβασης ανέφερε τα εξής: 

«Ολοκληρώνεται σιγά-σιγά η εντολή και κατ΄ επέκτασιν η θητεία της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνήσει οι πολιτικοί αρχηγοί. Άρα βρισκόμαστε σε μια φάση απολογισμού. Έτσι είμαι αρκετά ευτυχής να πω ότι σήμερα με την υπογραφή αυτής της συμβάσεως εκπληρώνεται μία από τις προγραμματικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης Παπαδήμου. 

Όπως γνωρίζετε στη συγκεκριμένη σύμβαση υπήρχε μια σημαντική εμπλοκή. Μια εμπλοκή η οποία ακριβώς λόγω του ιστορικού της εταιρείας Siemens απαιτούσε εξαιρετικά προσεκτικό πολιτικό χειρισμό. Η συγκεκριμένη σύμβαση βεβαίως είχε ελεγχθεί τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όσο και από τους δύο ανεξάρτητους συμβούλους. Επομένως δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη σύμβαση ήταν μια διαφανής, ακέραιη και ορθή από κάθε πλευρά σύμβαση., Πάρα ταύτα αφενός εις εκπλήρωση κοινοβουλευτικής υποχρεώσεως που πηγάζει από τον Κανονισμό της Βουλής η σύμβαση εισήχθη, όπως έπρεπε να εισαχθεί, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής Οικονομικών. 

Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι όχι μόνο τα κόμματα της συγκυβέρνησης, αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής υποστήριξαν την σύμβαση αυτή. Επίσης εισήχθη και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, λόγω περισσής – αν θέλετε – ευαισθησίας αφού δεν αποτελούσε νομική υποχρέωση. Και εκεί η σύμβαση εκρίθη ορθή και ότι έπρεπε να προχωρήσει., Είναι σημαντική και η πολιτική θέση και θέληση που εξέφρασε η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολο της, ως προς το θέμα της εκτελέσεως της συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης. Είμαι βέβαιος ότι και οι δήμαρχοι που εκφράζουν τον αυτοδιοικητικό μηχανισμό του κράτους, δεν το έπραξαν αυτό μόνο γιατί αυτονοήτως ήθελαν τα οφέλη στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Πρόεδρος της Αττικό Μετρό για τους πολίτες. Αλλά και διότι έκριναν κι αυτοί ότι αυτή η σύμβαση ήταν μια ορθή, διαφανής και ακέραιη και έπρεπε να προχωρήσει. 

Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό ότι το ελληνικό δημόσιο, έχει έρθει και σε μία συμφωνία με την εταιρεία Siemens, η οποία εκκαθαρίζει τις εκκρεμότητες που υπήρξαν στο παρελθόν. Οφείλω εδώ να χαιρετίσω, όχι μόνο την αποζημίωση που αποδέχθηκε να καταβάλει η εταιρεία Siemens στο ελληνικό δημόσιο, αλλά και την δέσμευσή της, για μια σειρά επενδύσεων στην Ελλάδα. Επενδύσεις που είναι σημαντικές, γιατί και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και γιατί παρέχουν υψηλή τεχνογνωσία στην Ελλάδα και αφήνουν σημαντική προστιθέμενη αξία., Είναι σημαντικό, όταν συμβαίνουν λάθη και στις εταιρείες και στους ανθρώπους να υπάρχει ανάληψη των ευθυνών, να υπάρχει καταβολή των αποζημιώσεων που πρέπει να καταβληθούν. 

Οι σχέσεις να εκκαθαρίζονται και να προχωράμε μπροστά σε κρίσιμες, γόνιμες, ουσιαστικές συνεργασίες. Μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο νομίζω αποσαφηνίζει πλήρως τα πράγματα και δεν αφήνει οποιοδήποτε περιθώριο η αποζημιωτική σύμβαση θα έρθει προς κύρωση στην Βουλή, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα είναι σημαντικό να πούμε ότι έγινε αποδεκτή ομοφώνως και άνευ οποιασδήποτε αντιρρήσεως από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Αυτή η σύμβαση, την οποία διαπραγματεύτηκε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλος νομίζω ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις, αλλάζει το κλίμα και μας δίνει την δυνατότητα να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης για το σύστημα σηματοδότησης των νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει από καιρού., Τα οφέλη είναι σαφή και προφανή. Τα πλεονεκτήματα εξετέθησαν από τον πρόεδρο της εταιρείας. Εγώ από την πλευρά μου οφείλω να χαιρετίσω την συγκεκριμένη υπογραφή, να παρακαλέσω την εταιρεία για την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου, προκειμένου να μπορέσουμε να το αποδώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στους πολίτες προς χρήση. Ελπίζω ότι θα συμβάλουμε και θα βοηθήσουμε όλοι στο να εξηγήσουμε τις συνθήκες και τις περιστάσεις και προς τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, ώστε να γίνουν σε όλα τα επίπεδα κατανοητά τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που υπήρξαν για να μην υπάρξουν επιπτώσεις.

Θέλω να ελπίζω ότι από εδώ και πέρα και σε συμβατικό επίπεδο και στο επίπεδο της εκτέλεσης των έργων, όλα θα εξελιχθούν ομαλώς και βάζοντας -αν θέλετε- και ένα γενικότερο πλαίσιο. Τη μεγάλη αναγκαιότητα που έχει πια ο τόπος μας για μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Εμένα είναι θέση μου, δεν θα σταματήσω να το λέω αυτό. Η Ελλάδα κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει βελτιώσει σημαντικά τα δημοσιονομικά της, έχουμε αλλάξει σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα ο επιχειρηματικός κόσμος, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας ενισχύεται. Με την επιτυχή ανταλλαγή των ομολόγων έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό πια το δημόσιο χρέος και επίσης σε μεγάλο βαθμό έχει ανακουφιστεί ο προϋπολογισμός από το κόστος των επιτοκίων. Επομένως βελτιώνονται τα δημοσιονομικά στοιχεία, τα μακροοικονομικά στοιχεία και το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι καλύτερο. 

Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα επιτρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό να δημιουργηθούν και άλλες προϋποθέσεις για την ρευστότητα στην αγορά. Μας μένει όμως ακόμα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και κατά την γνώμη μου αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα, που θα δοκιμαστεί η επόμενη Κυβέρνηση. Είναι αυτό της ανάπτυξης., Η Αττικό Μετρό έχει ένα μέρος του αναπτυξιακού βάρους, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι από εδώ και πέρα ο προσανατολισμός όλων μας θα πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Για μένα ανάπτυξη, προτεραιότητα, είναι τα έργα υποδομών. Είναι τα μεγάλα έργα, τα οποία διαμορφώνουν ένα άλλο περιβάλλον όχι μόνο γιατί έχουν πολλαπλασιαστές, όχι μόνο γιατί έχουν πρόσθετη αξία στο εσωτερικό της ελληνικής οικονομίας, αλλά γιατί διαμορφώνουν προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία. Μεγαλύτερη μετακίνηση, μικρότερο κόστος εμπορευματικών μεταφορών, λιγότερη απώλεια ωρών. Ορισμένα από αυτά τα έργα είναι και φιλικά προς το περιβάλλον. Κατεξοχήν το Μετρό είναι ένα φιλικό, περιβαλλοντικά, μέσο. Γλιτώνουμε ανθρωποώρες, στη μετακίνηση και επομένως αυξάνουμε την παραγωγικότητα., Η ανάπτυξη μέσω των έργων υποδομών εξηγεί γιατί πρέπει να εκτελέσουμε τα σιδηροδρομικά έργα που έχουμε προγραμματίσει, αλλά και άλλα που πρέπει να εντάξουμε, όπως οι οδικοί άξονες. Ή γιατί πρέπει να προχωρήσουμε επιθετικά και γρήγορα στην κοινωνία της πληροφορίας, πρέπει να εκτελέσουμε το πρόγραμμα οπτικών ινών που έχουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα, τα οποία πρέπει να γίνουν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αυτό νομίζω ότι θα είναι η στόχευση της όποιας κυβέρνησης προκύψει από τις επικείμενες εκλογές».

Δηλώσεις Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη

Ο Υφυπουργός, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Γιάννης Μαγκριώτης κατά την υπογραφή της σύμβασης για το σύστημα σηματοδότησης των νέων επεκτάσεων του μετρό Αθήνας με την εταιρεία Siemens, δήλωσε: 

“Μαζί με την καλησπέρα μου, θα ήθελα κι εγώ απο την δική μου πλευρά, παρακολουθώντας την προσπάθεια της Αττικό Μετρό και των στελεχών της και όλων όσων είχαν συμμετοχή στην θετική αυτή εξέλιξη να τους συγχαρώ για την ολοκλήρωση της προσπάθειας. Να τονίσω και να σημειώσω και πάλι ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς  είναι η απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, απόλυτη προτεραιότητα, όλων των κυβερνήσεων και όλων των κομμάτων. Γιατί όπως είχε αποδείξει το μετρό στην Αττική, μόνο θετικά αποτελέσματα έχει να προσφέρει και καμιά αρνητική επίπτωση. Για αυτό ακριβώς, απο την πρώτη στιγμή υπήρξε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, αμέσως μετά τις εκλογές του Οκτώβρη του 2009, τόσο για το δίκτυο των γραμμών του μετρό της Αττικής, όσο και  για το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης και παρ΄ όλη την οικονομική κρίση, παρ΄ όλο το ότι πολλές συμβάσεις ήταν παγιδευμένες, για τον ένα ή για τον άλλο λόγο, θεωρώ ότι σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτά τα δεδομένα, τα αποτελέσματα και οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα θετικά. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και ο κ. Τσίτουρας. Θα μου επιτρέψετε όμως επειδή παρακολούθησα αυτή την προσπάθεια, τα τελευταία δυόμιση χρόνια να τονίσω δύο πράγματα. Η ταλαιπωρία των συμπολιτών μας  στις περιοχές όπου εδώ και έναν χρόνο περίπου θα μπορούσαν να λειτουργούν οι γραμμές αυτές είναι πολύ σημαντική. Είμαι βέβαιος όμως ότι οι συμπολίτες μας, όπως και όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, ήθελαν και θέλουν Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες που συνεργάζονται με το ελληνικό δημόσιο να τηρούν τη νομιμότητα και να έχουν την ηθική και την αξιοπρέπεια πολύ ψηλά. Για αυτό λοιπόν αγαπητοί δήμαρχοι, που εκπροσωπείτε αυτούς τους πολίτες και που συμβάλλετε και εσείς αποφασιστικά στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, να ξέρετε ότι αυτό που επιθυμούσαν και επιθυμούν και οι δικοί σας δημότες, αλλά και οι πολίτες όλης της χώρας, έγινε πραγματικότητα. Η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου αποφάσισε ότι αυτή η σύμβαση θα υπογραφεί και θα υλοποιηθεί, μόνο αν υπάρξουν τέσσερα πολύ συγκεκριμένα βήματα και αυτά τα βήματα πραγματοποιήθηκαν, όπως ανέφερε ο κ. Τσίτουρας και ο κ. Υπουργός. 

Το πρώτο ήταν η συγκρότηση με ειδική τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, του 3ου Τμήματος, από έγκριτους δικαστικούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να μπορέσει να αξιολογήσει την σύμβαση αυτή και αυτό έγινε.
Το δεύτερο βήμα ήταν η ενασχόληση με την σύμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αν υπήρχαν προβλήματα ανταγωνιστικότητας και αυτό έγινε.

Το τρίτο βήμα ήταν η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση και η τοποθέτηση όλων των πολιτικών κομμάτων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και φυσικά στην Επιτροπή Οικονομικών, όπως ο κανονισμός της Βουλής ορίζει. Και τα δύο βήματα αυτά έγιναν. Αναφέρθηκε ήδη ο κ. Υπουργός στα συμπεράσματα των δύο αυτών επιτροπών.
Το τελευταίο (βήμα) ήταν η  αποδοχή από την πλευρά της Siemens των λανθασμένων και παράνομων πρακτικών που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια στη συνεργασία της με το ελληνικό δημόσιο, τη δημόσια συγνώμη της προς τον ελληνικό λαό και η ενσωμάτωση της στην συμφωνία αυτή, όπως και η καταβολή αποζημίωσης για ηθική βλάβη του ελληνικού δημοσίου. 

Είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω, γιατί καταδεικνύει πως όταν το πολιτικό σύστημα, οι πολιτικοί, όλοι μας έχουμε καθαρή σκέψη και  καθαρούς στόχους και πάνω απ΄ όλα έχουμε την ηθική στην πολιτική πολύ ψηλά και την αξιοπρέπεια του πολίτη, μπορούμε αυτούς τους στόχους να τους επιτυγχάνουμε.  Αυτό είναι το πιο μεγάλο κέρδος από αυτή την πορεία και απ΄ όλα αυτά τα βήματα, ότι στην χώρα μας πλέον αφήνουμε πίσω  τις κακές, παράτυπες και παράνομες πρακτικές απ΄ όπου κι αν ασκήθηκαν. Αυτή είναι η μεγάλη απαίτηση του ελληνικού λαού. Γιατί ένας από τους λόγους που βρεθήκαμε σε αυτή την κρίση  ήταν κι αυτός. Πολύ κρίσιμος και καθοριστικός και μάλιστα σε ηθικό και πολιτικό επίπεδο πολύ σημαντικός, ίσως ο πιο σημαντικός. 

Για αυτό θεωρώ κι εγώ σημαντική ιδιαίτερα την σημερινή μέρα.  Πιστεύω πως κάθε ελληνικός επιχειρηματικός όμιλος, αλλά και κάθε ξένος, που θέλει να επενδύσει και να συνεργαστεί με τούτη την χώρα, με τους Έλληνες πολίτες, ως καταναλωτές, αλλά κυρίως το ελληνικό δημόσιο, θα έχει υπόψη του, ότι πλέον θα βρίσκει απέναντι ένα πολιτικό σύστημα, όλα τα πολιτικά κόμματα, τους Έλληνες πολίτες, αποφασισμένους και ένα θεσμικό πλαίσιο θωρακισμένο, που δεν θα επιτρέψει καμία επανάληψη  κακών πρακτικών, παράνομων πρακτικών του παρελθόντος. 

Κλείνω λέγοντας πως, έχοντας ολοκληρώσει πλέον και την ανταλλαγή ομολόγων, έχοντας αρχίσει πλέον η χώρα μας να πατά σταθερά, νομίζω πως μπροστά στις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις και τις εθνικές εκλογές ο Έλληνας πολίτης μπορεί να νιώθει πικραμένος και προδομένος σε πολλά πεδία, μπορεί όμως ταυτόχρονα να νιώθει και σίγουρος  πως άνοιξε ένας δρόμος μπροστά του, με τον δικό του αγώνα, την δική του προσπάθεια, την δική του αντιπαλότητα πολλές φορές. Ένας δρόμος όπως αυτός τον θέλει. Ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης, ισονομίας και ισοπολιτείας”. 

capital.gr

 

 

Add comment


Security code
Refresh