NEWSTRAP.GR

Ανοιχτοί Ορίζοντες Γλυφάδας: Μεγάλα συμφεροντα με τα σκουπίδια

E-mail Εκτύπωση PDF

 

lygnouΑλλεπάλληλες προσπάθειες γίνονται αυτή την περίοδο προκειμένου να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Περιφέρειας Αττικής (ΕΔΣΝΑ), που συγκροτήθηκε για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (μετέχουν η Περιφέρεια και οι Δήμοι της Αττικής με Πρόεδρο τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Σγουρό) και να δρομολογήσει τις διαδικασίες κατασκευής των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων όπως προβλέπει το ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ).

Στην ουσία πρόκειται για μια επιλογή εκχώρησης της διαχείρισης των απορριμμάτων σε μεγάλα επιχειρηματικά – εργολαβικά συμφέροντα, με πολύ μεγάλη επιβάρυνση των δημοτών, που είχε επιχειρηθεί και παλαιότερα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και είχε αποτραπεί μετά από την παρέμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ – ΟΤΑ).

Την επιμονή αυτή του κ. Περιφερειάρχη, που μέχρι τώρα σκοντάφτει είτε στην έλλειψη απαρτίας είτε στην έλλειψη πλειοψηφίας υπέρ της πρότασης, αλλά και στη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων και της ΠΟΕ ΟΤΑ, στηρίζει και η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής της πόλης μας. Για το λόγο αυτό έθεσε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα και ψήφισε κατά πλειοψηφία το αίτημα χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας Διαδημοτικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Η πρόθεση αυτή της Δημοτικής Αρχής, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι Σταθμός Μεταφόρτωσης στο πρώην αεροδρόμιο είναι ήδη χωροθετημένος με το Ν. 3164/03, άρθρο 33, παρ. 2. Το αίτημα επομένως τέθηκε με το συγκεκριμένο τρόπο προφανώς για να «σπάσει» την ενιαία θέση των Δήμων της περιοχής, δεδομένου ότι ο Δήμος Αργυρούπολης – Ελληνικού επιδιώκει δημόσιο Σταθμό Διαχείρισης Απορριμμάτων στη λογική της ήπιας, αποκεντρωμένης, ολοκληρωμένης και κοντά στην πηγή αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι και κατανοητοί για το τεράστιο αυτό θέμα που ταλανίζει τη χώρα μας, τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια. Από όσα έχουν συζητηθεί, τις προτάσεις, τις επεξεργασίας και μελέτες που έχουν κατατεθεί, αλλά και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, υπάρχουν δύο κατευθυντήριες γραμμές ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων, δύο βασικές επιλογές που μπορούμε σήμερα να κάνουμε, αφήνοντας πίσω μας τον ισχύοντα παραδοσιακό τρόπο της περισυλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) που έπρεπε να είχε εγκαταλειφθεί προ δεκαετίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

Ο ένας τρόπος είναι αυτός που προωθείται από τον κ. Περιφερειάρχη, φαίνεται ότι στηρίζεται από τη Δημοτική Αρχή και στην ουσία επιβάλλεται από τα μεγάλα συμφέροντα και ειδικά από επιχειρηματίες που κατέχουν την συγκεκριμένη τεχνολογία. Θα περισυλλέγονται τα σκουπίδια και μέσω Σταθμών Μεταφόρτωσης, όπου συμπιέζεται ο όγκος τους, θα οδηγούνται στα τέσσερα υπο κατασκευή εργοστάσια για να τα επεξεργάζονται και να παράγεται καύσιμο υλικό, το λεγόμενο RDF-SRF, που όμως δεν προσδιορίζεται που θα αξιοποιείται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το εργοστάσιο στα Άνω Λιόσια (ΕΜΑΚ) και αυτό της Βιοξήρανσης στο Ηράκλειο, όπου όλο το παραγόμενο RDF-SRF τα τελευταία 7 χρόνια θάβεται στους ΧΥΤΑ. Εφαρμοζόμενης αυτής της μεθόδου και δεδομένου ότι τα εργοστάσια θα πρέπει να έχουν, με βάση τις συμφωνίες, συγκεκριμένη τροφοδοσία από σύμμεικτα απορρίμματα, θα υποβαθμίζεται όλη η διαδικασία της ανακύκλωσης. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω θα είναι το μεγάλο κόστος διαχείρισης (έχει υπολογιστεί ότι τριπλασιάζεται σε σχέση με το σημερινό) και η τοξική επιβάρυνση του περιβάλλοντος με την καύση.

Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός που προωθείται από τις οικολογικές οργανώσεις, την Ομοσπονδία των εργαζομένων στους ΟΤΑ, πολλούς Δήμους και δημοτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, και σε μεγάλο βαθμό προβλέπεται από την Οδηγία Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC 98/2009), αλλά ακόμα και στην ιεράρχηση του πρόσφατου νόμου 4042/12. Ο τρόπος αυτός στηρίζεται στις μεθόδους που περιλαμβάνουν δράσεις πρόληψης, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών, κομποστοποίηση, εναλλακτική διαχείριση και τελικά ελαχιστοποίηση της ταφής σε νέου τύπου χώρους υγειονομικής ταφής, τους λεγόμενους ΧΥΤΥ, μόνο των υπολειμμάτων αυτής της διαδικασίας. Ο τρόπος αυτός, όχι μόνο είναι πολύ οικονομικότερος και φιλικός προς το περιβάλλον, αλλά δίνει και τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν υλικά με επιπλέον οικονομικό όφελος στους Δήμους, αλλά και την εθνική οικονομία. Για να υποστηριχθεί αυτός ο τρόπος χρειάζονται άλλου είδους υποδομές από αυτές που προωθούνται, μεταξύ των οποίων η ανακύκλωση με ξεχωριστούς κάδους, η οικιακή κομποστοποίηση, οι μηχανικοί κομποστοποιητές, τα πράσινα σημεία για έπιπλα, συσκευές κλπ, οι σταθμοί διαχείρισης, διαλογής και μεταφόρτωσης υπολειμμάτων κ.α.

Με βάση τα παραπάνω, διαμορφώθηκε και η πρόταση που κατέθεσε η πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνά Λυγνού στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17/2/12 και έχει ως ακολούθως:

1.  Τροποποίηση του άρθρου 33, παράγραφος 2, του Ν 3164/2003 και των αντίστοιχων τοπογραφικών διαγραμμάτων 1:25.000 που τον συνοδεύουν, ώστε να χωροθετηθεί, να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού Διαδημοτικός Σταθμός Διαχείρισης Απορριμμάτων για τους Δήμους Γλυφάδας, Αργυρούπολης – Ελληνικού και Αλίμου. Στις εγκαταστάσεις του Σταθμού είναι απαραίτητο να λειτουργούν: α) Κέντρο Διαλογής και Διάθεσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, β) Μονάδα Κομποστοποίησης Οργανικών Απορριμμάτων, γ) Πράσινο Σημείο και δ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Υπολειμμάτων Ανακύκλωσης. Πράσινο Σημείο ζητάμε να χωροθετηθεί και στο χώρο του λειτουργούντος Σταθμού Μεταφόρτωσης του Δήμου μας.

2.  Αναθεώρηση του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ ώστε να καλύπτονται οι παραπάνω λειτουργίες στη λογική της ήπιας, αποκεντρωμένης, ολοκληρωμένης και κοντά στην πηγή αντιμετώπισης του προβλήματος. Επίσης πρέπει να προβλέπεται σαφώς ότι ο  Διαδημοτικός Σταθμός Διαχείρισης Απορριμμάτων θα είναι δημόσιος και θα τον διαχειρίζονται αποκλειστικά οι Δήμοι Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης και Αλίμου, σε συνεργασία με την ΕΔΣΝΑ.

3.  Ο Διαδημοτικός Σταθμός Διαχείρισης Απορριμμάτων πρέπει να δημιουργηθεί σε πλήρη αρμονία με το Μητροπολιτικό Πάρκο κυρίως υψηλού πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού που διεκδικούμε αταλάντευτα. Ο χρονικός ορίζοντας της κατασκευής του δεν πρέπει να ξεπεράσει τα επόμενα δύο - τρία χρόνια. Την πρότασή μας αυτή υποβάλλουμε στους αρμόδιους φορείς (ΟΡΣΑ, ΥΠΕΚΑ, Περιφ. Αττικής κλπ), ενώ στην ΕΔΣΝΑ υποβάλλουμε το αίτημα των απαραίτητων μελετών και της χρηματοδότησης.

4.  Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος για τις απαιτούμενες ενέργειες σε συνεργασία με τους Δημάρχους Ελληνικού – Αργυρούπολης και Αλίμου.

Την πρόταση αυτή δεν την ψήφισε η Δημοτική Αρχή, αντίθετα, πέρα από την επιμονή της στον Σταθμό Μεταφόρτωσης που προαναφέραμε, συμπεριέλαβε, στην κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την εφαρμογή του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ που προβλέπει τα συγκεκριμένα εργοστάσια. Επίσης, επιπλέον δείγματα του προσανατολισμού της είναι η διατήρηση του υπάρχοντος αποτυχημένου συστήματος ανακύκλωσης και η έλλειψη γνώσης και αξιοποίησης συγκεκριμένων στοιχείων και δεικτών που απορρέουν από τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος καθαριότητας στο Δήμο και το κόστος που αυτός επιφέρει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κοντεύει χρόνος που υποβάλλαμε έγγραφο αίτημα για να μας χορηγηθούν συγκεκριμένα στοιχεία για τον όγκο των περισυλλεγομένων σκουπιδιών στο Δήμο, τα δρομολόγια που εκτελούνται, το κόστος καυσίμων και συντήρησης των οχημάτων, το αξιοποιούμενο προσωπικό, το ποσοστό ανακύκλωσης κ.α., αλλά απάντηση μέχρι σήμερα δεν λάβαμε.

Η Δημοτική Αρχή είχε την τύχη να βρει στο Δήμο έναν ολοκαίνουργιο και σχετικά επαρκή μηχανολογικό εξοπλισμό και διαχειρίζεται υποφερτά την καθημερινότητα της καθαριότητας, αλλά οι επιλογές της στο μέγα αυτό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και του κόστους είναι σε λάθος κατεύθυνση. Αντίθετα, εμείς ως ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ έχουμε ξεκάθαρες θέσεις διατυπωμένες με σαφήνεια στο δημοτικό μας πρόγραμμα και συντασσόμαστε δυναμικά με όσους αγωνίζονται για λύσεις οικονομικές, φιλικές προς το περιβάλλον και προς όφελος των δημοτών.

 

 

Με εκτίμηση

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

 

Add comment


Security code
Refresh